PERTANDINGAN TEKA SILANGKATA

Aktiviti terkini | 26 Januari 2018

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet 1Malaysia Felda Tenang

Tujuan :
• Pertandingan ini bertujuan untuk melatih serta mendidik pelajar untuk berfikir secara kritis dan kreatif.
• Dapat memudahkan pertukaran pengetahuan diantara pelajar dan dapat menyediakan pelajar suatu persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan.
• Mewujudkan suasana ceria Pusat Internet 1Malaysia.
• Mengeratkan silaturahim staff pi1m dengan ahli PI1M.

Kelebihan dan Kebaikkan Aktiviti :
• Dapat mengenal pasti pengukuran kreativiti dan kemahiran dalam mereka bentuk permainan digital.
• Kefahaman dan kesediaan pelajar untuk belajar akan lebih meningkat.
• Dapat melatih serta mendidik pelajar untuk berfikir secara kritis dan kreatif.
• Dapat mewujudkan suasana ceria Pusat Internet 1 Malaysia.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :