PROGRAM SIRI SIRAH NABI S.A.W

Aktiviti terkini | 30 Mei 2018

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Felda Tenang

Tujuan :
• Penghayatan Sirah Nabi memudahkan kita memahami dan menghayati kandungan kitab suci (Al-Quran) dan dapat merasai kemanisan dan kehendak al-Quran.
• Maklumat dan pengetahuan ini meliputi setiap aspek yang berkaitan aqidah, hukum hakam, akhlak dan sebagainya.
• Menjadi contoh tauladan yang paling baik kepada pendidik dan juga pendakwah Islam dalam mendidik dan menyebarkan dakwah kepada manusia.

Kelebihan Aktiviti:
• Dapat mengenal tahap-tahap umum dari sirah yang mulia ini.
• dapat melengkapkan kefahaman tentang akidah.
• melalui sirah umat Islam mendapat gambaran yang lebih lengkap dan terperinci tentang kehidupan Rasulullah.
• dapat membantu dan mempermudahkan lagi mempelajari ilmu-ilmu lain seperti tafsir dan sejarah Islam.
• menonjolkan nilai-nilai keinsanan yang praktis yang dilakukan oleh Rasulullah untuk ikutan generasi muda kini supaya Rasulullah sentiasa menjadi qudwah mereka sepanjang hayat.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :